Hledáte
spolehlivou
účetní?

Profesionální účetnictví
a daňové poradenství

Komplexní metodická pomoc

U nás získáte komplexní služby odpovídající vašim požadavkům o problematice daného oboru.

Pojištění

Rizika spojená s mojí činností jsou pokryta pojištěním proti odpovědnosti za způsobenou škodu.

Efektivní splnění povinností

Vaše účetnictví bude jen naší starostí a vy budete mít více času na řešení otázek vašeho podnikání.

Daňové poradenství

zpracování dokladů a vedení daňové evidence, roční přehled příjmů a výdajů, pohledávky a závazky, odvody, optimalizace základu daně z příjmu, evidence DPH, …

Účetní poradenství

zpracování účetních dokladů pro DPH a vedení účetnictví, roční uzávěrky, optimalizace základu daně z příjmu, …

Ostatní služby

vedení knih (peněžní deník), zpracování mezd a personalistika, evidence majetku, roční uzávěrky, mzdové poradenství, měsíční hlášení, …

KONTROLA SPRÁVNOSTI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Daňové poradenství

Poskytujeme komplexní daňové poradenství, včetně konzultace ohledně všech oblastí daňové soustavy až po zpracování veškerých druhů daňových přiznání, mezi které patří např. daň z příjmu fyzické i právnické osoby, vedení evidence DPH, účetní uzávěrky a další.

Na základě dodaných podkladů prověříme rizikové oblasti vašeho podnikání a provedeme kontrolu správnosti vedení účetnictví a daňových dopadů provedených operací. Využitím našich služeb se vyvarujete placení doměrku daně. Při naší práci respektujeme absolutní diskrétnost a soukromí průběžných i finálních informací.

Průběžný daňový dohled

Navštěvujeme klienta v dohodnutých termínech a provádíme daňový dohled nad zpracovaným účetnictvím, daňovými evidencemi, účetními a daňovými postupy a řešíme i vzniklou daňovou problematiku. Sestavujeme daňová přiznání a správně zpracovaným účetnictvím minimalizujeme zátěž u klienta.

Odklady termínů

Poskytujeme odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu (odložit daň z příjmu), právě u těch, u kterých je to umožněno zákonem.

Zpracování daňových přiznání

Přiznání k veškerým druhům daní s převzetím zákonné odpovědnosti (zpracujeme např. daň z nemovitosti, daň silniční).

Zastupování klienta

Zastoupení klienta v otázkách daní a poplatků před správci daně a státními orgány, při vyřizování provozních záležitostí a při kontrolách včetně řešení případných sporů.

Komplexní servis

Účetní poradenství

Poskytujeme komplexní servis v oblasti účetní problematiky a jsme tak schopni Vám nabídnout služby při zajišťování finančního řízení a mnoho dalších.

  • Účetnictví
  • Personální evidence
  • Účetnictví neziskových organizací
  • Mzdové účetnictví
  • Podklady pro úvěrování
  • Rekonstrukce účetnictví z předchozích let
  • Účetní a daňový dohled

Průběh

Jaký je u nás postup?

\
01.

Osobní schůzka

Domluvíte si osobní schůzku, kam přinesete veškeré potřebné materiály a dochází k projednání dalších podrobností.

\

02.

Zpracování podkladů

Zpracujeme potřebné podklady, které nám dodáte, a vše máme ošetřeno sjednanou pojistnou smlouvou pro naše i vaše bezpečí.

\

03.

Zaslání materiálů

Zašleme materiály na příslušné úřady, oběháme vše potřebné a zastoupíme vás při komunikaci, kontrole i jednání.

\

04.

Úhrada

Nemusíte se vůbec o nic starat. Všechno zařídíme za vás a až na konci obdržíte příkaz k úhradě. Šetřete s námi čas i peníze!

Daňový poradce

Něco málo o mně

Od 17.6.1998 jsem zapsána v seznamu Komory daňových poradců České republiky pod evidenčním číslem 2876.

Při své činnosti se řídím a jsem povinna se řídit zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů a stanovení Komory daňových poradců České republiky.  

Vždy jednám v zájmu klienta a zachovávám mlčenlivost o skutečnostech týkajících se klientů, se kterými se seznámím díky práci daňového poradce.

Jsem přihlášena nejen k etickému kodexu daňových poradců České republiky, ale také ke kontinuálnímu profesnímu vzdělání.

Domluvte si konzultaci

1 + 2 =